Starzyna

Wieś wymieniana w 1721 r. W 1792 roku w uroczysku Starzyna znajdowała się straż leśna. Nazwa Starzyna ma pochodzenie topograficzne. Starzyna to stary grunt od dawna odłogiem leżący w przeciwieństwie do nowiny- ziemi niedawno wziętej pod uprawę. Do II wojny światowej na terenie parafii we wsi Starzyna istniała drewniana kaplica pw. Matki Bożej Łaskawe, wzniesiona w 1934 roku kosztem Nadleśnictwa Państwowego. Jej poświecenia w dniu 13 listopada 1934 roku dokonał ks. Antoni Beszta – Borowski (1880-1943), proboszcz i dziekan bielski (1927-1943).