Klakowo

Jest to przysiółek wsi Górny Gród, dogodne miejsce na polowania (stoją tu dwie ambony). Jeden dom jest niezamieszkany.