Nikoforowszczyzna

Nikoforowszczyzna znana była w XVIII w. jako uroczysko. Wieś nazywana jest także Aleksiejuki, gwarowo Liksijuki. Nazwa Nikiforowszczyzna wywodzi się od imienia cerkiewnego Nikifor, starobiałoruskie Niczypor. Nazwa Liksijuki jest nazwą rodową od nazwy osobowej Aleksiejuk, gwarowo Liksijuk utworzonej od imienia Aleksy. Są tu tylko cztery domy, w tym jeden opuszczony. Dobre miejsce na spędzenie wakacji na dziko.