Koryciski

Wieś założono przed 1570 rokiem. Koryciski to nazwa topograficzna określająca osadę położoną w korytach rzek, miedzy rzekami.

„Siedzibny i skrajny poletek wsi leży w widłach rzeki Orlanki i jej dopływu rzeki Stockiej, między łąkami i pastwiskami”. Korycisko jest to stare koryto rzeki.