Górny Gród

Hurynow Hrud to obręb nadany 21.12.1794 roku Stanisławowi Stachowskiemu „Na tym obrębię jest budynek mieszkalny z izba, alkierzem i piekarnią. Gruntu wytrzebionego ok. 7 morgów. Włościanie jeszcze nie zasiedleni”. Nazwa Hrud jest nazwą topograficzną od rus. hrud ( grąd ), a człon Hurynow jest nazwą dzierżawczą od nazwy osobowej Huryn. Dzisiejsza nazwa urzędowa tej wsi jest kancelaryjnym przekształceniem niejasnej etymologicznie nazwy ruskiej. W skorowidzu z 1935 r. notowana jako Górny Grud. Kolonia tej wsi nosi nazwę Klakowo.