Jakubowo

Jest to przysiółek wsi Długi Bród. Wieś ma nazwę dzierżawczą od imienia Jakub. Uroczysko Jakubowo było wymieniane w XVIII w. Są tu tylko cztery domy.