Wygon

Uroczysko Wuhon wymieniane jest w XVIII wieku. Jest to nazwa topograficzna oznaczająca wspólne pastwisko pod wsią. Ludowa nazwa tego przysiółka brzmi Dmitruki. Jest to nazwa rodowa od nazwiska Dmitruk, rodu zamieszkującego te wieś.