Nieruchomości

Tytuł Opublikowano
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi WILUKI gm. Dubicze Cerkiewne 09 lipiec 2024
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi TOFIŁOWCE gm. Dubicze Cerkiewne 09 lipiec 2024
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne  położonej w obrębie wsi JAGODNIKI  gm. Dubicze Cerkiewne 09 lipiec 2024
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi GRABOWIEC gm. Dubicze Cerkiewne 09 lipiec 2024
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Wojnówka 05 lipiec 2024
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi WILUKI gm. Dubicze Cerkiewne 24 czerwiec 2024
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi DUBICZE CERKIEWNE gm. Dubicze Cerkiewne 07 czerwiec 2024
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Wojnówka 07 czerwiec 2024
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Wiluki i Jagodniki 27 maj 2024
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Grabowiec i Tofiłowce 27 maj 2024
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie wsi Wiluki 10 maj 2024
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi WILUKI gm. Dubicze Cerkiewne 10 maj 2024
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi GRABOWIEC gm. Dubicze Cerkiewne 10 maj 2024
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w obrębie wsi Jagodniki 04 kwiecień 2024
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi Grabowiec 27 marzec 2024
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi DUBICZE CERKIEWNE gm. Dubicze Cerkiewne 26 marzec 2024
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej Mienie Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi GRABOWIEC gm. Dubicze Cerkiewne 26 marzec 2024
Wykaz nieruchomości: - przeznaczonej do dzierżawy położonej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Czechy Orlańskie, część działki 666 o powierzchni 0,30 ha oraz część działki 666 o powierzchni 0,40 ha 25 marzec 2024
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Grabowiec, działki rolne oznaczone numerami działek: 43/2 o powierzchni 3686 m2 i 44/1 powierzchni 1528 m2 25 marzec 2024
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi Grabowiec gm. Dubicze Cerkiewne 30 styczeń 2024
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi Wiluki gm. Dubicze Cerkiewne 30 styczeń 2024
Trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi Tofiłowce gm. Dubicze Cerkiewne 30 styczeń 2024
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie miejscowości Dubicze Cerkiewne 26 styczeń 2024
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie wsi Grabowiec 01 grudzień 2023
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi WILUKI gm. Dubicze Cerkiewne 17 sierpień 2023
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi GRABOWIEC gm. Dubicze Cerkiewne 17 sierpień 2023
Drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 610/1 o powierzchni 0,1005 ha położonej w m. Tofiłowce, stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne 09 sierpień 2023
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonych w obrębie wsi WOJNÓWKA 13 lipiec 2023
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w obrębie wsi Witowo 10 lipiec 2023
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dubicze Cerkiewne położonej w obrębie wsi WITOWO 05 lipiec 2023
Pokaż #