Kraina Otwartych Okiennic (16,2 km) (zielony)

 

Szlak obejmuje trzy miejscowości o unikatowej architekturze: Puchły, Soce i Trześcianka. Ulokowana w dolinie Narwi, nad rzekami Rudnia i Małynka, Kraina, to perła architektury podlaskiej wsi. W tym wyjątkowym miejscu tradycja wygrywa nierówną walkę z nowoczesnością. Wsie zachowały bowiem zabytkowy układ przestrzenny oraz tradycyjną architekturę; drewniane domy charakteryzują się bogatą ornamentyką, nawiązującą do zdobnictwa stosowanego w rosyjskiej architekturze ludowej. Specyfiką zabudowań jest bogata dekoracja snycerska w formie barwnych okiennic, nad – i podokienników, narożników oraz dekoracyjnego oszalowania elewacji i szczytów. W zdobnictwie dominują motywy geometryczno – roślinne, które często pomalowane są na inny, kontrastowy kolor w stosunku do pozostałej powierzchni domu. Krajobraz kulturalny „Krainy Otwartych Okiennic” to nie tylko zapierająca dech w piersi architektura domów i chłopskich zagród. Piękne cerkwie i krzyże wotywne wtopione w krajobraz, pól, łąk i lasów przypominają o wielokulturowej historii regionu i przywiązaniu do tradycji jego mieszkańców. Nad wsią Trześcianka górują kopuły Cerkwi Parafialnej p.w. Archanioła Michała z 1867 r. Historia parafii sięga jednak nieco głębiej, bo już XVI w. (wtedy też prawdopodobnie powstała sama wieś). Parafii podlega kaplica cmentarna pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny z początku XIX w., zaś na cmentarzu zachowały się kamienne nagrobki z końca XIX w. Z kolei miejscowość Puchły wiąże się z kultem Matki Bożej. Wedle przekazów miała się tu dwukrotnie objawić ikona Matki Boskiej – w miejscu cudownych objawień stoi dziś Cerkiew Parafialna pw. Opieki Matki Bożej z cudowną ikoną Bogurodzicy (XVIII w.). Kult puchłowskiej ikony istniał już w XVI w., a przekazy o jej uzdrowicielskiej pochodzą już z 1646 r. Z kolei w miejscowości Soce znajduje się drewniana kapliczka z XX w., we wnętrzu której znajduje się wykonany przez mieszkańców prosty ikonostas i wysoki krzyż z rzeźbą. „Kraina Otwartych Okiennic” kryje w sobie wiele uroku.

Przebieg Trasy:

– Narewka
– Ancuty
– Trześcianka
– Soce
– Puchły