„Do Wsi w Dolinie Narwi” (23, 5 km) (niebieski)

 

Ciekawy szlak skupiający zabytki architektoniczne, historyczne i kulturowe. Podróżując przez malownicze wsie, osadzone w krajobrazie pól i lasów, można odnieść wrażenie, że czas uwolnił się tu z okowów szaleńczego trybu – jego spokojny bieg wyznacza leniwy nurt rzeki Łoknica i struny wiatru wprawiające w ruch lasy. Szlak wiedzie przez urocze miejscowości, które w pełni oddają kulturowy koloryt regionu. We wsi Klejniki możemy obejrzeć obiekty sakralne: nowoczesną cerkiew pw. Wniebowstąpienia Pańskiego (budowana w latach 1974 – 1988) i podległą jej cerkiew cmentarną pw. Przemienienia Pańskiego z lat 30. XX w. oraz przekonać się jak wyglądało życie w dawnej podlaskiej wsi zwiedziwszy izbę regionalną. Jadąc dalej trafimy do wsi Lady, w pobliżu której stoi maleńka kapliczka z cudownym źródełkiem otoczonym krzyżami ofiarnymi. Z kolei w pobliżu wsi Kuraszewo obok architektonicznych skarbów sakralnych (cerkiew parafialna pw. św. Antoniego Pieczerskiego z 1868 r.), możemy podziwiać także zabytki historyczne: kurhany z II – III w. n.e. oraz wczesnośredniowieczne cmentarzysko.

Przebieg Trasy:

– Kuraszewo (tu łączą się ze szlakiem żółtym0 Białowieskim Szlakiem Transgranicznym)
– Lady (rozpoczyna się tu czarny szlak łącznikowy)
– Klejniki
– Gorodczyno
– Janowo
– Kaczały
– Doratynka