Narewkowski – Duża Pętla (45 km) (zielony i niebieski)

Do wsi Masiewo I analogicznie jak pętla średnia – ścieżka edukacyjna OTOP Masiewo – Zalew Siemianówka (wieża widokowa „Maruszka”) – Siemieniakowszczyzna – Siemianówka – Leśna – Mikłaszewo – Narewka. Szlak łączy wiele ciekawostek przyrodniczych i kulturowych, m.in.: pomnikowe dęby i 300-letnie sosny, osobliwości przyrodnicze („zakochane drzewa”), wieże widokowe, zabytkowe obiekty sakralne, żydowski cmentarz kirkut w Narewce, Izbę Przyrodniczo-Leśną w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach, Galerię im. Tamary Sołoniewicz w Narewce.

Przebieg Trasy:

– Narewka (początek tresy przy głównej ulicy Mickiewicza)
– Janowo
– składnica „Szypulowa”
– „Kosy Most”
– uroczysko „Wilczy Szlak”
– Zamosze
– Masiewo
– Babia Góra
– Siemianówka Leśna
– Mikłaszewo
– Narewka