Hajnówka – Topiło – Hajnówka (42 km) (niebieski)

Szlak ma charakter pętli, jego trybami dotrzemy do najcenniejszych obszarów puszczy w okolicy Hajnówki. Trasa prowadzi bowiem przez malownicze doliny rzek: Chwiszczej i Leśnej oraz 4 rezerwaty: „Głęboki Kąt”, „Nieznanowo”, „Olszanka Myśliszcze” oraz „Michnówka”, które chronią unikatową florę i faunę białowieskiej kniei. Szlak biegnie do miejscowości Topiło – urokliwej wsi, która leży nad sztucznymi stawami utworzonymi na rzece Perebel. W pobliżu zbiornika znajdują się wiaty i miejsca ogniskowe, czekające na turystów przyjeżdżających tu kolejką wąskotorową. Akwen okala ścieżka edukacyjna „Puszczańskie Drzewa”. W dalszej części trasy szlak wiedzie przez Orzeszkowo, gdzie znajduje się mogiła 6. nieznanych powstańców z 1863 r. Szlak kończy się w Hajnówce.

Przebieg Trasy:

– Hajnówka (początek trasy w centrum miasta, w pobliżu pomnika żubra)
– Sacharewo
– rezerwaty przyrody: „Głęboki Kąt”, „Nieznanowo”, „Berezowo”, „Olszanka Myśliszcze”, „Michnówka”
– Topiło
– Piaski
– Orzeszkowo
– Hajnówka