Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie wsi Czechy Orlańskie

Opublikowano: wtorek, 19 lipiec 2022

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.)

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

położonych w obrębie wsi CZECHY ORLAŃSKIE, gm. Dubicze Cerkiewne.

Lp.

Numer

działki

Powierz-

chnia

działki w

m2

Numer Księgi

Wieczystej

Położenie

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Rodzaj

zbycia

roczny czynsz dzierżawny

Terminy wnoszenia opłat za czynsz

Uwagi

1

3/3

3466

KW65586

obręb wsi

Czechy Orlańskie

ŁV – 0,3466 ha

Do użytkowania rolniczego

dzierżawa

1,50 kwintala żyta

Do 15 marca i 15 września

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, pok. nr 8, tel. (085) 682 79 88