Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie miejscowości Wojnówka

Opublikowano: piątek, 18 luty 2022

 

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY DUBICZE CERKIEWNE

działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 17.02.2022r. do 10.03.2022r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Położonych w obrębie miejscowości:

  1. Wojnówka część działki nr 60 o powierzchni 0,30 ha

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85-682 79 88,

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski