Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Jagodniki i Jelonka

Opublikowano: piątek, 23 kwiecień 2021

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

WÓJT GMINY DUBICZE CERKIEWNE

działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 85 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od dnia 20.04.2021r. do 11.05.2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Położonych w obrębie miejscowości:

  1. Jagodniki część działki nr 229 o powierzchni 0,20 ha

  2. Jelonka działka nr 357 o powierzchni 0,21 ha

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85-682 79 88,

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski