Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi Starzyna i Grabowiec

Opublikowano: piątek, 19 marzec 2021

INFORMACJA

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne działając na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 65) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych:

 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 05.03.2021r. Do 26.03.2021r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych na terenie gminy Dubicze Cerkiewne w obrębie wsi:

1) Starzyna działka nr 82/1 o powierzchni 0,1227 ha, działka nr 82/5 o powierzchni 0,1004 ha, działka nr 82/7 o powierzchni 0,1221 ha.

 

2) Grabowiec - działka nr 631/2 o powierzchni 0,1250 ha, działka nr 631/3 o powierzchni 0,1178 ha, działka nr 631/4 o powierzchni 0,1178 ha, działka nr 631/5 o powierzchni 0,1119 ha, działka nr 631/6 o powierzchni 0,1159 ha, działka nr 631/7 o powierzchni 0,1085 ha, działka nr 631/8 o powierzchni 0,1054 ha, działka nr 631/9 o powierzchni 0,1026 ha.

Widok działek Grabowiec:   https://dubiczecerkiewne.e-mapa.net?userview=54

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych, ul. Główna 65, pok. nr 8, tel. 85-682 79 88,

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski