Zagospodarowanie terenu pod małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych

Opublikowano: wtorek, 27 październik 2020

1

We wrześniu 2020 r. zakończone zostały prace przy realizacji zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu pod małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „Puszcza Białowieska”, Cel ogólny: II. Zrównoważony rozwój strefy gospodarczej obszaru LGD, Cel szczegółowy: II.2. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji zadania osiągnięty został cel: Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki o nr geod. 685/3 w miejscowości Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne.

W ramach zadania wykonano i zamontowano:

  • wiatę rekreacyjną,

  • plac zabaw,

  • urządzenia siłowni

  • miejsce ogniskowe,

  • parking.

Wartość zadania - 118 730,76 zł

  • dofinansowanie z UE (63,63%) – 75 548,38 zł

  • wkład własny gminy – 43 182,38 zł.

Wójt Gminy

/-/ Leon Małaszewski