JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Informacja o przyznanym stypendium Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne w II półroczu roku szkolnego 2020/2021

Opublikowano: środa, 21 lipiec 2021

Na podstawie art. 6 ust. 2 regulaminy przyznawania stypendium Wójta gminy Dubicze Cerkiewne stanowiący załącznik do uchwały Nr 28.202.2018 Rady Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 26 września 2018r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne, podaję do publicznej wiadomości listę uczniów Szkoły Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych, wyróżnionych stypendium Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne za wybitne wyniki w nauce osiągnięte w drugim półroczu roku szkolnego 2020/1021:

 

  1. Ewelina Światłowska

  2. Wiktoria Stabryła

  3. Gabriela Surel

  4. Aleksandra Lunda

  5. Natalia Bielewiec

  6. Zuzanna Skoworodko

  7. Sonia Jakimiuk

Stypendystom gratuluję wspaniałych wyników w nauce.

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Leon Małaszewski