JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zagospodarowanie terenu pod małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych

Opublikowano: wtorek, 27 październik 2020

1

Zagospodarowanie terenu pod małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych

We wrześniu 2020 r. zakończone zostały prace przy realizacji operacji pod nazwą: Zagospodarowanie terenu pod małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych.

W/w operacja mająca na celu rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki o nr geod. 685/3 w miejscowości Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonano i zamontowano:

  • wiatę rekreacyjną,

  • plac zabaw,

  • urządzenia siłowni

  • miejsce ogniskowe,

  • parking.

Wartość zadania - 118 730,76 zł

  • dofinansowanie z UE (63,63%) – 75 548,38 zł

  • wkład własny gminy – 43 182,38 zł.

Wójt Gminy

/-/ Leon Małaszewski