JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

„Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce – Rutka”

Opublikowano: środa, 21 październik 2020

W lipcu 2020 r. zakończone zostały prace przy realizacji zadania pod nazwą: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce – Rutka”. Zadanie w 80% finansowane było ze środków FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH.

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej Nr 108671B na odcinku Tofiłowce - Rutka o długości 1621,45 m.

Wykonawcą I części zadania polegającego na:

  • odtworzeniu trasy i punktów wysokościowych -1,62 km,

  • usunięciu drzew i krzewów,

  • zdjęciu warstwy humusu i darniny – 7 123,80 m2,

  • robotach rozbiórkowych i robotach ziemnych,

  • odwodnieniu,

  • wykonaniu nawierzchni żwirowej i zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne,

była firma STW Andrzej Kiryluk, ul. Wiejska 1, Hajnówka. Zadanie realizowane było od października 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Wartość robót - 993 196,18 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (80%) – 794 556,94 zł.

Wkład finansowy gminy – 198 639,24 zł.

Wykonawcą II części zadania polegającego na:

  • ułożeniu nawierzchni bitumicznej o długości 155 m,

  • ułożeniu nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na długości 1466,45 m,

  • oznakowaniu dróg,

  • ustawieniu tablicy pamiątkowej,

była firma BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, Białystok.

Zadanie realizowane było od maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Wartość robót - 423 602,65 zł.

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (80%) – 338 882,12 zł.

Wkład finansowy gminy – 84 720,53 zł.

Łączna wartość zadania wyniosła - 1 416 798,83 zł w tym dofinansowanie - 1 133 439,06 zł.

Wójt Gminy

/-/ Leon Małaszewski