JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

„Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce – Rutka”

Opublikowano: poniedziałek, 08 czerwiec 2020

W dniu 08 maja 2020 r. zakończone zostały prace przy realizacji I części zadania pod nazwą: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce – Rutka” realizowanego ze środków FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegająca na przebudowie drogi gminnej Nr 108671B na odcinku Tofiłowce - Rutka o długości 1621,45 m.

Umowę na realizację I części zadania podpisano w dniu 22 października 2020 r. z firmą STW Andrzej Kiryluk, ul. Wiejska 1, 17-200 Hajnówka

Wartość robót - 993 196,18 zł

Dofinansowanie (80%) – 794 556,94 zł

Udział gminy –198 639,24 zł

Zakres robót I części zadania obejmował:

 • odtworzenie trasy i punktów wysokościowych -1,62 km

 • usunięcie drzew i krzewów – 24 szt.

 • zdjęcie warstwy humusu i darniny – 7 123,80 m2

 • roboty rozbiórkowe

 • roboty ziemne wykonanie wykopów i nasypów

 • odwodnienie

 • przepusty pod koroną drogi z rur HDPE

 • wykonanie nawierzchni żwirowej

 • wykonanie zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne – nawierzchnia żwirowa

 • wykonanie zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne: nawierzchnia betonowa warstwa dolna o grubości 12 cm i nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm.

W dniu 14 maja 2020 r. rozpoczęły się roboty budowlane przy realizacji II części zadania pod nazwą: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej Tofiłowce – Rutka”. Wykonawcą zadania jest firma BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 37, 15-521 Białystok. Wartość robót do wykonania - 423 602,65 zł.

Termin zakończenia inwestycji - 30.06.2020 r.

Zakres robót II części zadania obejmuje:

 • ułożenie nawierzchni bitumicznej o długości 155 m

 • ułożenie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową na długości 1466,45 m

 • oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 • ustawienie tablicy pamiątkowej.

 

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

/-/ Leon Małaszewski