JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Powszechny Spis Rolny 2020

Opublikowano: poniedziałek, 15 czerwiec 2020

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju będzie realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służyć będą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania decyzji strategincznych, opartych na analizie danych. Powodzenie tego przedsi ęwzi ecia jest uzale znione, w znacznym stopniu, od upowszechnienia informacji o nim i podjęciu szerokich działań zachęcających rolników do wzięcia udziału w drodze samospisu internetowego.