JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zdalna szkoła

Opublikowano: wtorek, 12 maj 2020

zdalnaszkola

Gmina Dubicze Cerkiewne w związku z aktualną sytuacją spowodowaną epidemią koronowirusa, złożyła wniosek o przyznanie grantu do Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu, „Zdalna Szkoła” na zakup 14 szt. komputerów przenośnych (laptopów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz dostępu do internetu – 1 szt. do kształcenia zdalnego w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w Szkole Podstawowej w Dubiczach Cerkiewnych. Na zakup sprzętu komputerowego została przyznana kwota 34 866,00 złotych. Zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem zapotrzebowanie na laptopy złożyło 20 uczniów.

Za w/w kwotę zostało zakupionych - 14 szt. komputerów przenośnych (laptopów) i dostęp do internetu – 1 szt., które w dniu 11 maja 2020r. zostały przekazane na podstawie umowy użyczenia do szkoły. Od wtorku tj. 12 maja 2020r. – Pani Nina Dobosz-Karpiuk- Dyrektor SP w Dubiczach Cerkiewnych rozpocznie przekazywanie sprzętu komputerowego do użytkowania dla rodziców lub opiekunów na podstawie odrębnych umów użyczenia. W związku z tym, że liczba zakupionych komputerów w ramach projektu grantowego nie zaspokaja w pełni zapotrzebowania, 6 szt. laptopów zostanie użyczonych z zasobów własnych szkoły tj. znajdujących się na stanie sali informatycznej. Sprzęt zostanie użyczony do końca roku szkolnego.

Przyznanie dotacji to efekt współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Działanie to jest realizowane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach I Osi Priorytetowej - Powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Projekt grantowy „Zdalna szkoła- wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.