JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Maseczki dla mieszkańców

Opublikowano: środa, 15 kwiecień 2020

W związku z trudna sytuacja epidemiologiczna w kraju w dniu 14 kwietnia 2020r. prawnicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Szkoły Podstawowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiczach Cerkiewnychoraz mieszkańcy wsi Dubicze Cerkiewne: Pani Raisa Jarymowicz i Aniela Onikijuk przystąpili do akcji szycia maseczek ochronnych. Materiał do uszycia 1000 szt. maseczek został zakupiony przez gminę za pośrednictwem Burmistrza Miasta Hajnówki. Pomocy przy przygotowaniu materiału do szycia ( krojenie)  udzielił także Areszt Śledczy w Hajnówce.   Maszyny do szycia zabezpieczyły we własnym zakresie pracownice urzędu gminy i jednostek organizacyjnych.

Maseczki ochronne od dnia 15 kwietnia 2020r. będąnieodpłatnie przekazywane za pośrednictwem sołtysów mieszkańcom gminy w ilości zgodnej z zadeklarowaną ilością osób w deklaracji odbioru odpadów komunalnych. Otrzymają je także pracownicy Gminnego Ośrodka Zdrowia, Domu Pomocy w Starzynie, pracownicy instytucji publicznych oraz strażacy. Mając na uwadze fakt, że ilość uszytych maseczek będzie niewystarczająca, gmina z własnych środków zakupiła dodatkowo 1000 szt. maseczek, które obowiązkowo od dnia 16 kwietnia 2020r. należy używać w czasie przebywania w miejscach publicznych. W razie pytań prosimy o kontakt telefonicznypod nr tel. (85)682 79 81.

Załączniki