JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Nabór do udziału w Projekcie „Cyfrowy Senior”

Opublikowano: poniedziałek, 03 luty 2020

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ogłasza nabór do udziału w Projekcie „Cyfrowy Senior” realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE w Białymstoku. Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem w postaci działań rozwojowych, tj. szkoleń (15 spotkań po 4 godz./grupę, w sumie 60 godz.), dotyczących nabycia, utrwalenia, podniesienia kompetencji cyfrowych. Program szkoleń obejmuje m.in. obsługę poczty elektronicznej, umiejętności serfowania po internecie, korzystania z Facebooka, YouTube oraz rozwijających się e-usług, w szczególności administracji publicznej oraz w bankach.

Osoby z terenu gminy Dubicze Cerkiewne zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji cyfrowych prosimy o zgłaszanie się osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych lub telefonicznie pod nr tel. 604 193 375 lub 85 682 79 99 do dnia 15 lutego 2020 r.