JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Wieczór Kolęd 2020

22.01.2020

Wzorem lat ubiegłych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych 14 stycznia 2020 r. po raz kolejny odbył się Wieczór Kolęd. Mogliśmy posłuchać pięknych kolęd w języku rosyjskim, polskim, białoruskim i ukraińskim.

Kolędy zaprezentowali:

- Chór z Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku pod kierunkiem Ewy Surel;

- Chór Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Archanioła Michała w Starym Korninie pod kierunkiem ks. Michała Markiewicza – wikariusza tejże parafii;

- Chór Parafii Prawosławnej pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Dubiczach Cerkiewnych pod kierunkiem Anny Antoniuk;

-Kameralny Chór Żeński „Archangielskij Głas” z Orzeszkowa

- Zespół wokalny „Na szczastie” pod kierunkiem Igora Fity działający przy GOKSiR.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście:

Pan Leon Małaszewski - Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne

Ks. prot. Andrzej Jakimiuk – proboszcz Parafii Prawosławnej w Dubiczach Cerkiewnych,

Ks. Rafał Zbucki – proboszcz Parafii Rzymsko Katolickiej w Kleszczelach,

Ks. prot. Paweł Kuczyński – proboszcz Parafii Prawosławnej w Werstoku.

Pan Jerzy Karpiuk – Przewodniczący Rady Gminy Dubicze Cerkiewne.

Pan Mikołaj Ławrynowicz – sekretarz Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych.

Serdecznie dziękujemy wykonawcom za uświetnienie uroczystości pięknymi koncertami, a wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie.