JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki

Opublikowano: wtorek, 14 styczeń 2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubiczach Cerkiewnych informuje, że w roku 2019 brała udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”.

Cel główny Priorytetu:

- zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek,

- wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Na wymieniony cel, tj. zakup książek i innych zbiorów bibliotecznych otrzymaliśmy dotację w wysokości 2000 zł.

BN2017a