JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Konkurs na Najlepiej utrzymana posesję na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: wtorek, 24 wrzesień 2019

Rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepiej utrzymaną posesję  na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne”  odbyło się  w dniu 31 sierpnia  2019 r. w  miejscowości Jelonka podczas festynu białoruskiego  „I tam żywuć ludzi”.

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem  nr OR.120.11.2019 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne dokonała  w dniu 14.08.2019 r.  oceny posesji, biorąc pod uwagę:

1)  stan techniczny i estetykę budynków i obiektów małej infrastruktury,

2)  harmonijne wkomponowanie posesji w otoczenie,

3)  atrakcyjność i kompozycję części ogrodowo-wypoczynkowej,

4)  pomysłowość rozwiązań użytkowych,

5)  utrzymanie czystości i porządku w obejściu lokalizacja śmietnika na odpady, osadnika na ścieki, wydzielenie wybiegu dla zwierząt gospodarskich i domowych, utrzymanie poboczy dróg i rowów przydrożnych.

Przyjęto system punktacji od 1 do 10 w każdym z wyżej wymienionych kryteriów konkursu.

Do konkursu zgłoszono 9 ogródków przydomowych.

Nagrody otrzymali:

I miejsce: Pani  Maria Niczyporuk z Witowa i Pan Piotr Kiryziuk z Rutki

II miejsce: Pan Adam Czykwin z Dubicz Cerkiewnych i  Pani Katarzyna Dmitruk z Dubicz Cerkiewnych

III miejsce: Maria Korcz z Tofiłowiec i Barbara Rybak-Siniło z Tofiłowiec

Wyróżnienie otrzymali: Janina Ruczaj z Dubicz Cerkiewnych, Tymoteusz Mieniuk z Istoku  i Aleksandra Dżega z Tofiłowiec