JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu "Dubicze i Istok"

Opublikowano: wtorek, 27 sierpień 2019

 

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3, art. 9 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. 2018 poz. 908 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)

Zwołuje się zebranie ogólne uczestników scalenia gruntów obiektu „Dubicze i Istok” obejmującego obręby Dubicze Cerkiewne i Istok gm. Dubicze Cerkiewne, pow. hajnowski, woj. podlaskie.

Zebranie odbędzie się w dniu 13 września (piątek) o godz. 10°° w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych ul. Główna 67.

Celem zebrania jest:

  1. odczytanie postanowienia Starosty Hajnowskiego o wszczęciu postępowania scaleniowego gruntów obiektu „Dubicze i Istok”,
  2. wybór Rady uczestników scalenia (będącej społecznym organem doradczym, wybieranym i odwoływanym przez uczestników scalenia z każdej wsi objętej scaleniem).

Z uwagi na bardzo ważny charakter sprawy, obecność jest obowiązkowa.

STAROSTA HAJNOWSKI