JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Program aktywizacji społeczno-zawodowej i zatrudnieniowej osób 25+

Opublikowano: wtorek, 13 sierpień 2019

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej wśród 30 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z gmin wiejskich: Hajnówka, Białowieża, Dubicze Cerkiewne, Czeremcha lub gminy miejsko - wiejskiej Kleszczele.

W ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie psychologiczno doradcze
  • wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego
  • pośrednictwo prawa i pracy
  • warsztaty: technik aktywnego poszukiwania pracy oraz kształtowania umiejętności społecznych
  • wsparcie kompetencji zawodowych - kursy zawodowe wraz z egzaminem zewnętrznym
  • stypendia szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych - 8,71 zł brutto za godzinę szkoleniową
  • poczęstunek podczas szkoleń dla każdego uczestnika, w tym: przerwy kawowe i obiad
  • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia (doradztwo, warsztaty, kursy, staże)
  • 3 miesięczne staże zawodowe - z wynagrodzeniem brutto 1300,00 zł - płatne miesięcznie