JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opublikowano: środa, 24 lipiec 2019

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r., w sekretariacie (pokój nr 6) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne , ul. Główna 65, 17-204 Dubicze Cerkiewne

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku, a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta rolnego.

Informujemy, że od 2019 roku został zwiększony limit zwrotu podatku:

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi: 100,00 zł × ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w sposób określony we wniosku w terminie 1 – 31 października 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 Urzędu Gminy w Dubiczach Cerkiewnych lub pod numerem telefonu: 85 682 79 95.