JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Konkurs na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne"

18.06.2019

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne ogłasza  konkurs na "Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne".

Zgłoszenia do konkursu należy składać  do 30 lipca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, pok. nr 6. Druki zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej Gminy Dubicze Cerkiewne www.dubicze-cerkiewne.pl oraz w UG Dubicze Cerkiewne w pokoju nr 8 i 9.

Właściciele najlepiej utrzymanych posesji zostaną uhonorowani nagrodami. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej urzędu.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne w pokoju nr 8, 9  lub telefonicznie (85 682 79 88).

Wójt   
mgr Leon Małaszewski