JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Gospodarka odpadami komunalnymi

Stawki opłat

 • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

 • 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,

 • 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli zadeklarują, że bioodpady będą zagospodarowywane we własnym kompostowniku

Płatności

Opłatę należy dokonać:
przelewem na konto Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne nr:
72 8071 0006 0018 8519 2000 0470 lub w kasie Banku Spółdzielczego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy

Terminy płatności:

 • do 15 marca za miesiące styczeń, luty, marzec;
 • do 15 maja za miesiące kwiecień, maj, czerwiec;
 • do 15 września  za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień;
 • do 15 listopada za miesiące październik, listopad, grudzień.

Stawka opłaty

 • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
 • 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
 • 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli zadeklarują, że bioodpady będą zagospodarowywane we własnym kompostowniku

 

Jak segregować odpady

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – worek żółty

Należy wrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach

 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych

 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych

 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i soikach)

 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.

 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

 • aluminiowe puszki po napojach i sokach

 • puszki po konserwach , metale kolorowe

 • folię aluminiową

 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać:

 • butelek i pojemników z zawartością

 • plastikowych zabawek

 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych

 • opakowań po olejach silnikowych

 • części samochodowych

 • zużytych baterii i akumulatorów

 • puszek i pojemników po farbach i lakierach

 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

SZKŁO – worek zielony

Należy wrzucać

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)

 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać

 • ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów

 • szkła okularowego, żaroodpornego

 • Zniczy z zawartością wosku

 • żarówek i świetlówek reflektorów

 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych

 • luster, szyb okiennych i zbrojonych

 • monitorów i lamp telewizyjnych

 • termometrów i strzykawek

PAPIER – worek niebieski

Należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę

 • katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma

 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki

 • zeszyty i książki

 • papier pakowy

 • torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych

 • papieru lakierowanego i powleczonego folią

 • kartonów po mleku i napojach

 • tapet

 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych

 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

BIO – worek brązowy ( kompostownik )

Należy wrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe

 • gałęzie drzew i krzewów

 • skoszoną trawę, liście, kwiaty

 • trociny i korę drzew

 • resztki jedzenia

Nie należy wrzucać

 • kości zwierząt

 • oleju jadalnego

 • odchodów zwierząt

 • popiołu z węgla kamiennego

ODPADY ZMIESZANE - pojemnik

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Kompostowanie odpadów

Co to jest kompost?

Kompost jest substancją organiczną, która powstaje dzięki tlenowemu rozkładowi roślinnych (choć nie tylko) odpadów na skutek działania bakterii, grzybów, a nawet zwierząt. Kompost jest naturalnym nawozem. Ważne jest bowiem pielęgnowanie kompostu i dbanie o równowagę jego składników, ale te ostatnie pozyskujemy głównie z odpadów – i to zarówno w ogrodzie, jak i we własnym domu. Do kompostu bowiem możemy wrzucać zarówno odpady pochodzenia roślinnego, jak i np. niektóre resztki ze stołu. Odpadki z domu, które nadają się do kompostownika to: obierki z warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, resztki jedzenia, które powinny mieć w miarę gęstą konsystencję. Natomiast ogrodowe odpady to np.: skoszona trawa, liście i igły drzew (trzeba pamiętać aby nie były porażone przez choroby i szkodniki), chwasty ( te, które już mają owoce należy usytuować na środku kompostownika po to aby mogły ulec rozkładowi) i gałęzie które trzeba połamać na drobniejsze kawałki.

Kompostowanie na pryzmie

Kompostowanie na pryzmie to nic innego, jak składowanie odpadów organicznych „luzem”, w formie stosu. Materiał taki powinien mieć ok. 1 m szerokości przy dnie i ok. 1 m wysokości. Jest to metoda dość prosta i nie narażająca nas na dodatkowe koszty, jednak kompost taki może dojrzewać nawet około półtora roku.

Drewniany kompostownik

Kompostowniki to rodzaj pojemników służących do składowania kompostu. Dzięki nim kompost wygląda bardziej estetycznie i jest zamknięty w określonej przestrzeni. Kompostownik powinien być zbudowany tak, aby zapewniał przewiewność na poziomie wszystkich warstw kompostu i możliwość ich łatwego nawodnienia, a jednocześnie odprowadzania wody. Trzeba też pamiętać o tym, że kompostownik nie może mieć zabudowanego dna, a umieszczamy go na przepuszczalnym podłożu (nie może to być też folia czy beton). Dzięki temu do kompostu będą mogły się dostać różne mikroorganizmy, a także dżdżownice, które pełnią ważną rolę w procesie dojrzewania kompostu.

Termokompostownik

Termokompostowniki to szczególny rodzaj kompostowników. Wykonane z plastiku pojemniki o szczególnej, zamkniętej konstrukcji zapewniają wysoką temperaturę wewnątrz, co znacząco przyspiesza proces dojrzewania kompostu. Powinny być ustawiane w zacienionym miejscu i podlewane, gdy wilgotność spadnie poniżej 75%. Aby ją sprawdzić, nie musimy zaopatrywać się w specjalne narzędzia, lecz wystarczy dłonią ścisnąć masę kompostu – nie powinna być mokra, ale powinna zostawić na dłoni wilgoć. Najczęściej jednak termokompostownik, dzięki swojej formie, zapewnia kompostowi niezmienny poziom wilgotności, a także ochronę kompostu przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, przy jednoczesnym dostępie do powietrza.

Jak kompostować odpady

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na składowanie odpadów w formie pryzmy czy też w kompostowniku najważniejsze jest zastosowanie odpowiednich warstw.

Na pierwszą warstwę powinno się składać około 20 cm połamanych gałęzi (najgrubsze kładziemy na sam spód). Będzie to tak zwany drenaż. Następną warstwą pochłaniającą cenne składniki mineralne, które będą wypłukiwane z górnych warstw będą stanowić np. słoma, torf, ziemia ogrodowa (darń) albo reszta starego kompostu. Na tą warstwę wysypujemy domowe odpady, skoszoną trawę itp. Odpady kuchenne powinny być drobne i co jakiś czas przekładamy je ziemią, odpadami z ogrodu lub torfem.

Dlatego też, gorąco zachęcamy mieszkańców Gminy Dubicze Cerkiewne do zakładania kompostowników na terenie swoich posesji i do wykorzystywania kompostu jako naturalnego nawozu w naszych ogródkach

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Na terenie gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dubiczach Cerkiewnych, przy ul. Parkowej, czynny w poniedziałek, środę i piątek – tel. kontaktowy 85 682 79 86, w którym przyjmowane są wszystkie odpady komunalne (za wyjątkiem zmieszanych) dowiezione przez mieszkańca we własnym zakresie, bez pobierania dodatkowych opłat. Odbierane są m.in.:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony i inne wyroby gumowe,
 • chemikalia,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • papier, tekturę, tworzywa sztuczne, metale,
 • szkło

Harmonogram odbioru odpadów

 HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE NA OKRES OD 01.07.2020 DO 31.12.2020

 

Rodzaj odpadu

Miesiące

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji)-pojemniki

14 i 28

11 i 25

8 i 22

6 i 20

25

23

Selektywne odpady komunalne

worki:

- Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty - Szkło – kolor zielony;

- Papier – kolor niebieski;

- BIO ( bioodpady ) -kolor brązowy

14

11

8

6

25

23

Selektywne odpady komunalne BIO ( bioodpady ) - kolor brązowy

14 i 28

11 i 25

8 i 22

6 i 20

25

23

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

1 października

Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne. Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

- odpady wielkogabarytowe: odpady takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka,komody), dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV(np. telewizory, monitory, radioodbiorniki), komputery, drukarki, telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp..

Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:

okna, drzwi, gruz, papa, eternit, zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, zużyte opony i inne wyroby gumowe, tekstylia.

Miejscowości

Czechy Orlańskie, Długi Bród, Górny Gród, Istok, Jakubowo, Klakowo, Kraskowszczyzna, Krągłe, Pasieczniki Małe, Piaski, Starzyna, Starzyna-Bobinka, Werstok, Wiluki, Witowo, Wojnówka, Wygon, Zabagonie

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH I SELEKTYWNYCH DLA ZABUDOWY JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ NA TERENIE GMINY DUBICZE CERKIEWNE NA OKRES OD 01.07.2020 DO 31.12.2020

 

Rodzaj odpadu

Miesiące

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

Data

Zmieszane odpady komunalne (pozostałości po segregacji)-pojemniki

13 i 27

10 i 24

7 i 21

5 i 19

25

23

Selektywne odpady komunalne

worki:

- Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - kolor żółty - Szkło – kolor zielony;

- Papier – kolor niebieski;

- BIO ( bioodpady ) -kolor brązowy

13

10

7

5

25

23

Selektywne odpady komunalne BIO ( bioodpady ) - kolor brązowy

13 i 27

10 i 24

7 i 21

5 i 19

25

23

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

28 października

Przedmioty wystawione do odbioru powinny być kompletne. Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:

- odpady wielkogabarytowe: odpady takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka,komody), dywany, materace, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: sprzęt AGD (np. lodówki, pralki, kuchenki mikrofalowe, drobny sprzęt AGD), sprzęt RTV(np. telewizory, monitory, radioodbiorniki), komputery, drukarki, telefony, notebooki, elektronarzędzia, itp..

Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:

okna, drzwi, gruz, papa, eternit, zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, szkło, odpady ogrodowe, zużyte opony i inne wyroby gumowe, tekstylia.

Miejscowości

Grabowiec, Jagodniki, Siemiwołoki, Jelonka, Koryciski, Rutka, Stary Kornin, Tofiłowce, Dubicze Cerkiewne – ulice.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce, ul. Łowcza 4, tel. 85 682-23-57 w. 26

Pojemniki i worki należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godz. 6.00 rano. Worki do selektywnej zbiórki będą wydawanej w takich ilościach jakie zostały odebrane. Worki własne mieszkańców tzw. dostawki winne być opisane lub być przezroczyste pozwalając szybką identyfikację rodzaju odpadu.

 

Opłatę należy dokonać:
przelewem na konto Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne nr:
72 8071 0006 0018 8519 2000 0470 lub w kasie Banku Spółdzielczego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy

Terminy płatności:

 • do 15 marca za miesiące styczeń, luty, marzec;
 • do 15 maja za miesiące kwiecień, maj, czerwiec;
 • do 15 września  za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień;
 • do 15 listopada za miesiące październik, listopad, grudzień.

Stawka opłaty

 • 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
 • 48,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
 • 14,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli zadeklarują, że bioodpady będą zagospodarowywane we własnym kompostowniku