JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo

08.11.2018

Gmina Dubicze Cerkiewne zakończyła realizację projektu pt. „Przebudowa budynku komunalnego na potrzeby turystycznego schroniska młodzieżowego w miejscowości Witowo” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Uwaga rolnicy - wydłużenie terminu składania wniosków

07.11.2018

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, informuje, iż termin składania wniosków o udzielenie pomocy przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej upraw - zostaje wydłużony do dnia 16.11.2018 r.

Czytaj więcej...

XXV Prezentacje Zespołów Obrzędowych „Białoruski Obrzęd Na Scenie” - Zaproszenie

03.11.2018

Zarząd Główny BTSK w Białymstoku, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych zapraszają na XXV PREZENTACJE ZESPOŁÓW OBRZĘDOWYCH„BIAŁORUSKI OBRZĘD NA SCENIE

Czytaj więcej...

Zakończono realizację zadania publicznego pn Remont świetlicy wiejskiej w m.Jagodniki

25.10.2018

Gmina Dubicze Cerkiewne zakończyła roboty budowlane  przy  realizację zadania publicznego pn ”Remont świetlicy wiejskiej w m.Jagodniki - I etap  w ramach „ Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na 2018r.

Czytaj więcej...

Prace na linii kolejowej na odcinku Czeremcha – Hajnówka

23.10.2018

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne informuje, iż w związku z pracami na linii kolejowej na odcinku Czeremcha – Hajnówka w dniu 23.10.2018 r. od godz. 10.00 do dnia 25.10.2018 r. do godz. 9.00  zamknięty będzie przejazd kolejowy

Czytaj więcej...