Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Jagodniki

Opublikowano: czwartek, 04 czerwiec 2020

W dniu 25 maja 2020 r. zakończone zostały prace przy realizacji II części zadaniapod nazwą:„Przebudowa  i adaptacja świetlicy wiejskiej  w Jagodnikach wraz z przyległym placem  na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0300/19.

Czytaj więcej...

Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała dofinansowanie na realizację projektu wodno-kanalizacyjnego

Opublikowano: poniedziałek, 02 grudzień 2019

W dniu 28 listopada 2019 r. marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś przekazali symboliczny czek gminie Dubicze Cerkiewne reprezentowanej przez Leona Małaszewskiego  - Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne na realizację projektu wodno-kanalizacyjnego.

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie terenu pod małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych

Opublikowano: czwartek, 21 listopad 2019

W dniu 18 listopada 2019 r. Gmina Dubicze Cerkiewne reprezentowana przez Leona Małaszewskiego  - Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne podpisała umowę Nr 00609-6935-UM1010918/19 z Zarządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu  Zagospodarowanie terenu pod małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych

Czytaj więcej...

Remont świetlicy w Jagodnikach

Opublikowano: środa, 06 listopad 2019

W dniu 23 października 2019 r. Gmina Dubicze Cerkiewne reprezentowana przez Leona Małaszewskiego - Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne podpisała umowę o dofinansowanie projektu  na realizację projektu pod nazwą: „Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej  w Jagodnikach

Czytaj więcej...

Odbiór końcowy zadania pod nazwą: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne”

Opublikowano: piątek, 26 lipiec 2019

W dniu 23 lipca 2019 r. gmina Dubicze Cerkiewne dokonała odbioru końcowego zadania pod nazwą: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Czytaj więcej...

Projekt - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: środa, 15 maj 2019

W kwietniu 2019 r. Gmina Dubicze Cerkiewne przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii objętego RPOWP na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Dodatkowy nabór na odnawialne źródła energii

Opublikowano: czwartek, 25 kwiecień 2019

W związku z realizowanym przez Gminę Dubicze Cerkiewne projektem dotyczącym odnawialnych źródeł energii pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Czytaj więcej...

Zakończono realizację zadania publicznego pn Remont świetlicy wiejskiej w m.Jagodniki

Opublikowano: czwartek, 25 październik 2018

Gmina Dubicze Cerkiewne zakończyła roboty budowlane  przy  realizację zadania publicznego pn ”Remont świetlicy wiejskiej w m.Jagodniki - I etap  w ramach „ Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na 2018r.

Czytaj więcej...

Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała dofinansowanie z RPOWP na realizację projektu “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne”

Opublikowano: czwartek, 02 sierpień 2018

W środę, 4 lipca br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku wójt gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski oraz skarbnik gminy Pani Anna Kulik podpisali umowę z wicemarszałkami Panią Anną Naszkiewicz, Maciejem Żywno oraz członkiem zarządu Stefanem Krajewskim na realizację projektu: “ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne “

Czytaj więcej...