Dodatkowy nabór na odnawialne źródła energii

Opublikowano: czwartek, 25 kwiecień 2019

W związku z realizowanym przez Gminę Dubicze Cerkiewne projektem dotyczącym odnawialnych źródeł energii pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Czytaj więcej...

Zakończono realizację zadania publicznego pn Remont świetlicy wiejskiej w m.Jagodniki

Opublikowano: czwartek, 25 październik 2018

Gmina Dubicze Cerkiewne zakończyła roboty budowlane  przy  realizację zadania publicznego pn ”Remont świetlicy wiejskiej w m.Jagodniki - I etap  w ramach „ Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na 2018r.

Czytaj więcej...

Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała dofinansowanie z RPOWP na realizację projektu “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne”

Opublikowano: czwartek, 02 sierpień 2018

W środę, 4 lipca br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku wójt gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski oraz skarbnik gminy Pani Anna Kulik podpisali umowę z wicemarszałkami Panią Anną Naszkiewicz, Maciejem Żywno oraz członkiem zarządu Stefanem Krajewskim na realizację projektu: “ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne “

Czytaj więcej...