Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała dofinansowanie z RPOWP na realizację projektu “Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne”

Opublikowano: czwartek, 02 sierpień 2018

W środę, 4 lipca br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku wójt gminy Dubicze Cerkiewne Leon Małaszewski oraz skarbnik gminy Pani Anna Kulik podpisali umowę z wicemarszałkami Panią Anną

Naszkiewicz, Maciejem Żywno oraz członkiem zarządu Stefanem Krajewskim na realizację projektu: “ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne “

Wartość projektu: 563,4 tys. zł

Dofinansowanie: 326,5 tys. zł

W gminie Dubicze Cerkiewne na posesjach należących do mieszkańców pojawi się 10 instalacji fotowoltaicznych i 24 kolektory słoneczne. Projekt zakończy się pod koniec tego roku.