Dodatkowy nabór na odnawialne źródła energii

Opublikowano: czwartek, 25 kwiecień 2019

W związku z realizowanym przez Gminę Dubicze Cerkiewne projektem dotyczącym odnawialnych źródeł energii pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, ogłaszam dodatkowy nabór na dostawę i montaż:

• 4 szt. kolektorów słonecznych na dachu budynku mieszkalnego i zasobnika c.w.u. o pojemności 250 litrów,

• 1 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu budynku mieszkalnego o mocy 4,95 kWp,

• 1 szt. paneli fotowoltaicznych na dachu budynku gospodarczego 4,95 kWp.

Osoby chętne mogą zgłaszać się do pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne celem podpisania stosownej umowy udziału w projekcie. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr /85/ 682 79 88.