Wykaz sołtysów

1. Sołectwo Czechy Orlańskie - sołtys Agnieszka Daniluk tel. 696 662 590
Czechy Orlańskie 58

2. Sołectwo Długi Bród - sołtys Marek Tokajuk tel. 535 332 104
Długo Bród 14

3. Sołectwo Dubicze Cerkiewne- sołtys Irena Kiryluk tel. 511 167 728
  Dubicze Cerkiewne,ul. Parkowa 8

4. Sołectwo Górny Gród - sołtys Wojciech Kendyś tel. 606 830 777

Klakowo 3

5. Sołectwo Grabowiec - sołtys Marek Jakimiuk tel. 503 088 657
Grabowiec 57

6. Sołectwo Istok - sołtys Ewa Guryn tel. 790 754 703
  Istok 10

7. Sołectwo Jagodniki - sołtys Paweł Surel tel. 662 517 110
Jagodniki 19

8. Sołectwo Jelonka - sołtys Jan Czmiel tel. 692 086 533
 Jelonka 39

9. Sołectwo Koryciski - sołtys Michał Troc tel. 508 183 727
 Koryciski 42A

10. Sołectwo Rutka - sołtys Mikołaj Leoniuk tel. 732 746 361
 Rutka 10

11. Sołectwo Stary Kornin - sołtys Krystyna Charytoniuk tel. 535 150 171
Stary Kornin 45A

12. Sołectwo Starzyna - sołtys Olga Sańczyk Filimoniuk Olga tel. 796 067 731
 Starzyna 22

13. Sołectwo Tofiłowce - sołtys Justyna Tymoszewicz tel. 504 618 810
 Tofiłowce 48

14. Sołectwo Werstok - sołtys Aleksandra Majewska tel. 507 321 612
 Werstok 32

15. sołectwo Wiluki - sołtys Marek Sajewicz tel. 662 589 025
 Wiluki 10

16. Sołectwo Witowo - sołtys Wiaczysław Korch tel. 731 523 121
 Witowo 28B

17. Sołectwo Wojnówka - sołtys Mikołaj Bielewiec tel.. 661 065 349

Wojnówka 5