Nowy okres zasiłkowy 500+

Opublikowano: środa, 26 maj 2021

Informujemy o możliwości odebrania w ośrodku pomocy społecznej (pokój 12) informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego na nowy okres trwający od 1 czerwca 2021 r. Nieodebranie informacji nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Planowany termin wypłaty: dnia 15. każdego miesiąca. Decyzje odmowne są przesyłane pocztą.