Krągłe

Jest to przysiółek wsi Wiluki. Jako ostęp wymieniane jest już w 1639 roku. Krągłe to nazwa topograficzna określająca początkowo okrągły, kolisty kształt ostępu, lasu, łąki, pola. Na terenie Polski są związane z wpływem języków wschodnio – słowiańskich i występują tylko na polsko-ruskim pograniczu językowym.

Nazwa miejscowości jest notowana od 1639 roku (jako Kruhłe, często również jako Krugłe). Taką też ma postać w spisach z 1921, 1935 i 1967 roku. (Wg spisu z 1921 r. miejscowość była zamieszkana w 100% przez Białorusinów). Ponieważ od tego czasu nie miała miejsca żadna procedura zmiany nazwy z ogłoszeniem w Monitorze Polskim włącznie, obecna nazwa Krągłe nigdy nie była używana przez mieszkańców.