Gmina Dubicze Cerkiewne uzyskała dofinansowanie z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego

Opublikowano: wtorek, 11 styczeń 2022

W związku z podjętą uchwałą Nr XXXVII/481/2021  Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom będącym w strefie nadgranicznej, udzielono gminie Dubicze Cerkiewne pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, na terenie gminy w wysokości 50 000,00 zł.

W ramach udzielonej dotacji zakupiono:

Lp.

Nazwa towaru

Cena brutto w zł

Cel zakupu

1.

Przyczepa PRONAR T671

37.500,01

Transport materiałów i sprzętu w ramach OC i zarzadzania kryzysowego oraz naprawy dróg w rejonie przygranicznym.

2.

- Agregat prądotwórczy

- Myjka STIHL, filtr wodny do myjki, olej STIHL

5.640,50

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz do realizacji bieżących zadań związanych z ochroną p.poż i gospodarką komunalną.

3.

Pilarka STIHL, olej STIHL z dozownikiem, łańcuch, olej VEGATOL

2.172,11

Utrzymanie dróg gminnych w pasie przygranicznym oraz do usuwania zagrożeń na drogach w rejonie przygranicznym.

4.

- Kosa STIHL

- Nóż do wycinania zarośli, podkładka dociskowa tarczy kosy, tarcza talerzowa, osłona twarzy/słuch

3.220,40

Utrzymanie dróg gminnych w pasie przygranicznym tj. do wycinania zarośli.

5.

- Łopata,

- Szpadle

- Młot wyburzeniowy

- Szlifierka kątowa

1.510,65

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz do realizacji bieżących zadań związanych z ochroną p.poż. i gospodarką komunalną.

Wsparcie finansowe uzyskane od Województwa Podlaskiego, pozwoliło Gminie Dubicze Cerkiewne na zrealizowanie zakupu sprzętu,  maszyn w celu zabezpieczenia działań, w zakresie zarządzania kryzysowego.

 

Wójt

Leon Małaszewski