Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych – II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: poniedziałek, 06 grudzień 2021

podlaskie

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

We wrześniu 2021 r. zakończone zostały prace przy realizacji operacji pod nazwą: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych – II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został cel: Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury technicznej – kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonano:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków – 24 szt. zlokalizowane we wsiach: Werstok, Grabowiec, Tofiłowce, Istok, Witowo, Wojnówka, Rutka, Bobinka, Dubicze Cerkiewne, Piaski, Wiluki,

- rozbudowano stację uzdatniania wody w m. Dubicze Cerkiewne,

- rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Dubiczach Cerkiewnych.

Wartość zadania -1 224 532,65 zł

  • dofinansowanie z UE do 63,63% – 720 598,00 zł.