Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne

Opublikowano: czwartek, 07 październik 2021

logotyp podlaskie
 

W dniu 13 lipca 2021 r. zakończone zostały prace przy realizacji projektu pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne”.

Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Nr umowy o dofinansowanie UDA-RPPD.0806.00-20-437/20-00.

W ramach zadania wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne. Zakres robót obejmował:

 • wymianę 258 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw sodowych
  wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED celem
  zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania właściwych
  parametrów oświetlenia zgodnie z norma PN-EN13201,

 • wymianę 20 szt. wysięgników w celu dostosowania ich długości i konta nachylenia dla spełnienia wymogów normy oświetlenia ulicznego PN-EN13201,

 • modernizację systemu sterowania oświetleniem ulicznych w celu dostosowania do zmniejszonej mocy systemu oraz instalacji systemu sterowania oświetleniem ulicznym poprzez zastosowanie 18 szt. astronomicznych zegarów sterujących z komunikacją bezprzewodową,

 • utylizacje części materiałów z demontażu.

Wartość zadania – 206 916,75 zł

 • Dofinansowanie z UE (85 %) – 175 879,23 zł

 • Wkład własny gminy (15 %) – 31 037,52 zł