Odbiór końcowy zadania pod nazwą: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne”

Opublikowano: piątek, 26 lipiec 2019

logotyp podlaskie

W dniu 23 lipca 2019 r. gmina Dubicze Cerkiewne dokonała odbioru końcowego zadania pod nazwą: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Dubicze Cerkiewne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Nr projektu: UDA-RPPD.05.01.00-20-0158/17-00 na dostawę i montaż:

  • 18 instalacji kolektorów słonecznych za kwotę brutto w wysokości - 227 895,12 zł.

  • 10 instalacji paneli fotowoltaicznych w tym:

  1. 1 szt. instalacji obejmującej instalację paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym o mocy 2,31 kWp (Typ 1),

  2. 4 szt. instalacji obejmującej instalację paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych o mocy 3,3 kWp (Typ 2),

  3. 1 szt. instalacji obejmującej instalację paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym o mocy 3,3 kWp (Typ 2),

  4. 1 szt. instalacji obejmującej instalację paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym o mocy 3,96 kWp (Typ 3),

  5. 1 szt. instalacji obejmującej instalację paneli fotowoltaicznych na budynku gospodarczym o mocy 3,96 kWp (Typ 3),

  6. 2 szt. instalacji obejmującej instalację paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym o mocy 4,95 kWp (Typ 4)

za kwotę brutto w wysokości - 264 221,10 zł.

 

Wykonawcą zadania była firma:

SUNGRANT Sp. z o.o.
ul. Ciesielska 2/23
15-542 Białystok

 

Wójt Gminy

Leon Małaszewski