Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Jagodniki

Opublikowano: czwartek, 04 czerwiec 2020

logotyp podlaskie

W dniu 25 maja 2020 r. zakończone zostały prace przy realizacji II części zadaniapod nazwą:„Przebudowa  i adaptacja świetlicy wiejskiej  w Jagodnikach wraz z przyległym placem  na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Nr projektu WND-RPPD.08.06.00-20-0300/19.

Umowę na realizację zadania podpisano w dniu27 lutego 2020 r. z firmą PHU „Sobex Nowy”  ul. Parkowa 4/1, 17-200 Hajnówka.

Wartość robót - 104 810,00 zł

Dofinansowanie UE (83%) – 86 992,30 zł

Udział gminy – 17 817,70 zł

Zakres robótobejmował:

  • rozebranie sceny betonowej,
  • zamontowanie wiaty rekreacyjnej ze stołem i ławkami,
    wykonanie placu zabaw z montażem urządzenia wielofunkcyjnego i wykonanie

nawierzchni piaskowej,

  • wykonanie boiska do badmintona,
  • przebudowę części ogrodzenia siatkowego,
  • wykonanie parkingów i chodników,
  • zamontowanie 4 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznej.