Remont świetlicy w Jagodnikach

Opublikowano: środa, 06 listopad 2019

logotyp podlaskie

W dniu 23 października 2019 r. Gmina Dubicze Cerkiewne reprezentowana przez Leona Małaszewskiego - Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne podpisała umowę UDA-RPPD.08.06.00-20-0302/19-00 z Zarządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu  na realizację projektu pod nazwą: „Przebudowa i adaptacja świetlicy wiejskiej  w Jagodnikach wraz z przyległym placem na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

  • Wartość zadania - 264 696,61 zł
  • Wartość dofinansowania -219 698,18 zł
  • Wkład własny gminy – 44 998,43 zł

Zadanie będzie realizowane w 2020 r.