Zagospodarowanie terenu pod małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych

Opublikowano: czwartek, 21 listopad 2019

lgd

W dniu 18 listopada 2019 r. Gmina Dubicze Cerkiewne reprezentowana przez Leona Małaszewskiego - Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne podpisała umowę Nr 00609-6935-UM1010918/19 z Zarządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie operacji pod nazwą: Zagospodarowanie terenu pod małą infrastrukturę rekreacyjno-sportową w Dubiczach Cerkiewnych.

W/w operacja mająca na celu rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu działki o nr geod. 685/3 w miejscowości Dubicze Cerkiewne, gm. Dubicze Cerkiewne, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zadania planuje się wykonanie i ustawienie:

 • wiaty rekreacyjnej,

 • placu zabaw,

 • siłowni - zestaw składa się z (motyla fitness - szt. 1, drabinki fitness– szt.1, prasy nożnej - szt. 1, wyciągu górnego - szt. 1),

 • ogrodzenia, furtki, bramy dwuskrzydłowej,

 • miejsca ogniskowego z ławkami szt.4,

 • miejsca postojowego (parking),

 • toalety typu toi-toi – szt. 1,

 • lampy solarnej- szt. 1,

 • ławki żeliwne z siedziskiem i oparciem drewnianym - szt.6,

 • stojaka na rowery - szt. 1,

 • koszy – szt. 3.

 • Wartość zadania - 119 210,00 zł

 • Dofinansowanie z UE – 75 853,00 zł

 • Wkład własny gminy – 43 357,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2020 r.

 

Lokalizacja projektu – działka nr 685/3 w Dubiczach Cerkiewnych

DSC 9843

Widok terenu z  lotu ptaka

DSC 2001

Widok działki o nr geod. 685/3 od ul. Leśnej w Dubiczach Cerkiewnych

IMG 0798