Gmina Dubicze Cerkiewne otrzymała dofinansowanie na realizację projektu wodno-kanalizacyjnego

Opublikowano: poniedziałek, 02 grudzień 2019

logotyp podlaskie

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Cerkiewnych – II etap, rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dubicze Cerkiewne

 

W dniu 28 listopada 2019 r. marszałek Artur Kosicki oraz wicemarszałkowie Stanisław Derehajło i Marek Olbryś przekazali symboliczny czek gminie Dubicze Cerkiewne reprezentowanej przez Leona Małaszewskiego  - Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne na realizację projektu wodno-kanalizacyjnego.

Projekt będzie współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” podziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”  z zakresu: „Gospodarka  wodno – ściekowa”.

Zadanie będzie realizowane metodą zaprojektuj i wybuduj.

           Szacunkowy koszt zadania - 1 255 117,00 zł

           Dofinansowanie z UE - 720 598,00 zł

           Udział gminy i mieszkańców – 534 519,00 zł