JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego

Opublikowano: wtorek, 22 sierpień 2023
 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Dubicze Cerkiewne a także wszystkich Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego !

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Gminy Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022 - 2030.

Projekt Strategii:

Projekt - Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 21.08.2023 r. do 25.09.2023 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Prosimy o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza elektronicznego, do którego zostaną Państwo przekierowanie po kliknięciu w poniższy link:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=5s5-cGHLpEm4a58ng_Sk4eAgVulzy6RJrcaiXRrtuoFUQjEzVjZUUVI3U1VLMzAxSUtFTEU4QU5NOS4u

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hajnówce oraz na stronie internetowej Gminy Dubicze Cerkiewne.

Leon Małaszewski

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne